همکاری با لیان فیش

همکاری با تامین کنندگان و تولیدکنندگان

لیان فیش آماده همکاری جهت عقد قرارداد با تامین کنندگان و تولیدکنندگان آبزیان از سراسر کشور است.

همکاری با هتل ها، رستوران ها، شرکت ها و سازمان ها

لیان فیش آماده همکاری و عقد قرارداد جهت تامین و فروش عمده آبزیان به سازمان، هتل ها ، شرکت ها و سایر مراکز استفاده  دولتی، عمومی و خصوصی است.

لطفا درخواست خود را با ذکر مشخصات و نوع همکاری به آدرس پست الکترونیک info@lianfish.com ارسال فرمایید.