خبرخوان

ارسال کردن نوشته وبلاگ با برچسب 'استیک ماهی شیر'

استیک ماهی
استیک ماهی
استیک ماهی یکی از غداهای دریایی پر طرفدار است که معمولا با ماهی شیر، قباد، دوولمی طبخ می شود. در این پست یکی از روش های عالی طعم دار کردن استیک ماهی بیان می شود.